logotype

Miejsce

Benowo -  wieś położona w Dolinie Dolnej Wisłyu na skraju obszaru chronionego Natura 2000 i Ryjewskiego Obszaru Chronionego krajobrazu. W niedalekiej okolicy znajdują się Rezerwat kserotermiczny Biaiała Gora oraz rezerwat Las Łęgowy nad Nogatem. Kilka kilometrów od Benowa stykają się trzy rzeki Liwa, Wisła, i Nogat, rozdzielone zabytkową śluzą w Białej Górze.

2017  Zaułek Benowo  globbers joomla templates